Erik of het klein insectenboek

Godfried Bomans

Erik of het klein insectenboek

Erik verblijft een paar weken tussen de insecten. De achtjarige jongen vertelt hun wat hij op school allemaal over hen geleerd heeft.

Op zijn beurt krijgt Erik ook van de insecten wijze lessen. De insecten houden hem en de lezer een spiegel voor.

Detailinformatie

AuteurGodfried Bomans
Genre
Onderwerp
Aantal bladzijden

Opdrachten

Erik of het klein insectenboek - klassikale les

Klassikale les theaterlezen. In deze les gaat de klas aan de slag met hoofdstuk 7 uit Erik of het klein insectenboek. De bedoeling is kennis te maken met een literaire tekst en de leerlingen te inspireren het hele verhaal te lezen, leesplezier te bevorderen, voordrachtslezen te oefenen en samen te werken.

Ga naar opdracht